Προσεγγίζοντας ένα παιδί με Δυσλεξία

Home / Θεραπεία / Ειδική αγωγή / Προσεγγίζοντας ένα παιδί με Δυσλεξία

Ένα πλήρες πρόγραμμα αποκατάστασης καταρτίζεται βάσει του γνωσιακού προφίλ του δυσλεξικού παιδιού, και στοχεύει όχι μόνο στη διδασκαλία της ανάγνωσης και της ορθογραφίας της γλώσσας, αλλά και στην αποκατάσταση των μειονεξιών σε όλους τους τομείς που αυτές εκδηλώνονται, καθώς και στην καλλιέργεια των ικανοτήτων.

Η αναγνωστική και ορθογραφική ικανότητα φαίνεται ότι είναι το συνθετικό αποτέλεσμα της συμμετοχής πολλών ικανοτήτων στη διαδικασία της επεξεργασίας του γραπτού λόγου.

Έτσι, φροντίζοντας την ανάπτυξη όλων αυτών, βοηθάμε ουσιαστικά και κατά συνέπεια και στην απόκτηση της ικανότητας για γραφή και ανάγνωση.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της σύγχρονης έρευνας, οι πιο βασικές και καθοριστικές μειονεξίες ενός δυσλεξικού ατόμου επικεντρώνονται στην επεξεργασία του προφορικού λόγου, του γραπτού λόγου και στη μνήμη. Η ηλικία του παιδιού και η νοημοσύνη του μας οδηγούν στον τρόπο προσέγγισης του.

Οι δυσκολίες των δυσλεξικών ατόμων εκφράζονται με τη χαμηλή επίδοση που δείχνουν στις υποδοκιμασίες που εξετάζουν το επίπεδο ανάπτυξης των ικανοτήτων για:

• Κατάτμηση του προφορικού λόγου
• Συγκερασμό γλωσσικών φθόγγων
• Κατανόηση της σχέσης συμβόλου-ακούσματος
• Γραφημική-φωνημική μετάφραση και το αντίστροφο
• Γενικά φωνολογική ενημερότητα
• Διάκριση της ομοιοκαταληξία
• Έκφραση δια λόγου
• Μνήμη οπτικών ακολουθιών
• Μνήμη ακουστικών ακολουθιών
• Ανάγνωση
• Κατανόηση κειμένου
• Γραφή-ορθογραφία-αυθόρμητη γραφή

Μαθησιακές δυσκολίες – Δυσλεξία και Ψυχοσυναισθηματική κατάσταση

Οι μαθησιακές δυσκολίες του παιδιού δεν αφήνουν ανεπηρέαστη την ψυχοσυναισθηματική του κατάσταση. Ένα παιδί μπορεί να βιώσει κατάθλιψη ανησυχία, έντονο άγχος, χαμηλή αυτοεκτίμηση, ψυχοσυναισθηματικές δυσλειτουργίες, εξωτερικευμένες αρνητικές συμπεριφορές, επιθετικότητα, αντικοινωνικότητα, χαμηλή υποκίνηση για επίτευξη στόχων λόγω έλλειψης εσωτερικών και εξωτερικών κινήτρων.

Συνοπτικά σε σχέση με τα κίνητρα οι μαθητές με δυσλεξία παρουσιάζουν

  • Μειωμένο ενδιαφέρον για οτιδήποτε σχετίζεται με το σχολικό έργο.
  • Μειωμένη πρόθεση για μάθηση κυρίως για ενεργητική μάθηση.
  • Άρνηση και αντίσταση στην καταβολή προσπάθειας για την ολοκλήρωση του έργου.
  • Ισχυρή πεποίθηση ότι δε μπορούν να μάθουν ή να καταφέρουν κάτι.
  • Εξάρτηση από τους άλλους.
  • Αναζήτηση και προτίμηση της εξωτερικής κοινωνικής ενίσχυσης έναντι της εσωτερικής.

Το άγχος που βιώνουν οφείλεται τόσο στην έλλειψη κατάλληλης βοήθειας από τους εκπαιδευτικούς όσο και στην αδυναμία τους να διαχειριστούν τις ανεπάρκειες τους. Επίσης τα δυσλεξικά παιδιά έχουν μειωμένη ικανότητα να δημιουργούν και να διατηρούν σχέσεις με τους συνομήλικους τους και με τους ενήλικες. Τα δυσλεκτικά παιδιά δυσκολεύονται να κατανοήσουν τις προθέσεις των άλλων και να κατανοήσουν τα μη λεκτικά σήματα επικοινωνίας μη μπορώντας έτσι να εκτιμήσουν τα συναισθήματα τους και αναπτύσσοντας αντικοινωνική συμπεριφορά.

Οι κοινωνικοί παράγοντες που σχετίζονται με την κοινωνική εξέλιξη των μαθητών με δυσλεξία είναι

  • Κοινωνική αποδοχή από τους συνομήλικους τους.
  • Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων.
  • Ικανότητα πρόσληψης επεξεργασίας των κοινωνικών πληροφοριών.
  • Γνώση σχετικά με την προσαρμογή και την υιοθέτηση της κατάλληλης συμπεριφοράς σε κάθε περίσταση.

Φωτογραφίες του χώρου μας