Αντιμετώπιση Μαθησιακών Δυσκολιών

Home / Θεραπεία / Ειδική αγωγή / Αντιμετώπιση Μαθησιακών Δυσκολιών

Αντιμετωπίζοντας τις Μαθησιακές Δυσκολίες

    Η Δυσλεξία και οι άλλες μορφές Μαθησιακών Δυσκολιών αντιμετωπίζονται σωστά, μόνο με την εφαρμογή εξατομικευμένης διδασκαλίας,η οποία πρέπει να προσαρμόζεται στις ειδικές μαθησιακές ανάγκες του κάθε παιδιού, με σκοπό να ενισχύσει την αυτοπεποίθησή του, τα κίνητρα και τις στρατηγικές διεκπεραίωσης της μάθησης.

    Εμείς εδώ στην Ανάδραση σας προσφέρουμε τμήματα μέσω των οποίων μπορεί να γίνει αποκατάσταση των μαθησιακών δυσκολιών του παιδιού σας μέσω ειδικής αγωγής όπως και τη δυνατότητα να συνδυάσετε την ειδική αγωγή με τα σχολικά μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου, έχοντας και ειδικό τμήμα για προετοιμασία για τις πανελλήνιες εξετάσεις παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες απο τους εξειδικευμένους καθηγητές του χώρου μας, σε μία υπηρεσία που είναι μοναδική για τα ελληνικά δεδομένα.

    Οι συνεδρίες για την αντιμετώπιση των Μαθησιακών Δυσκολιών γίνονται από εξειδικευμένους Παιδαγωγούς ή Ειδικούς Εκπαιδευτικούς. Οι Ειδικοί που εφαρμόζουν τα προγράμματα της Αντιμετώπισης έχουν κατάλληλο επιστημονικό υπόβαθρο και επαρκείς γνώσεις σχετικά με τη φύση και την αποκατάσταση των Ε.Μ.Δ. Τα προγράμματα αντιμετώπισης είναι εξατομικευμένα και απόλυτα προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες και το προσωπικό ρυθμό μάθησης κάθε μαθητή. Επιπλέον, λειτουργούν ομάδες παιδιών ειδικής αγωγής που στοχεύουν στην ανάπτυξη γενικότερα της Γλωσσικής Ικανότητας του παιδιού, στη βελτίωση και πρόοδο, στην επεξεργασία του λόγου – γενικότερα σε όλα του τα επίπεδα.

 1.     Αντιμετώπιση Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών μέσω συνεδριών ειδικής αγωγής με ρυθμό 1 με 2 ωριαίες ατομικές συναντήσεις την εβδομάδα καλύπτοντας δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσορθογραφία, δυσαριθμησία, ΔΕΠΥ, νοητική υστέρηση κ.α.).
 2.     Καλοκαιρινά δίμηνα εντατικά προγράμματα Αντιμετώπισης Μαθησιακών Δυσκολιών για τους μήνες Ιούνιο & Ιούλιο.
 3.     Ενημερωτικές συναντήσεις και σεμινάρια γονέων.
 4.     Στον τομέα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινής γνώμης καθώς και στο τομέα της επιμόρφωσης η Ανάδραση δραστηριοποιείται οργανώνοντας σε σχολεία, φροντιστήρια, σχολές γονέων επιμορφωτικά σεμινάρια γονέων που έχουν παιδιά με ή χωρίς ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.

 

 • Διδασκαλία Ανάγνωσης και Ορθογραφίας
 • Ανάπτυξη και εμπλουτισμός λεξιλογίου για να μπορεί το παιδί να εκφράζεται σωστά όταν διηγείται ή περιγράφει τα μαθήματά του.
 • Μεθοδολογία Έκθεσης και ασκήσεις Παραγωγής Λόγου
 • Διδασκαλία Περίληψης κειμένου και εξαγωγής των σημαντικότερων στοιχείων του περιεχομένου.
 • Διδασκαλία τεχνικών για να κατανοεί καλύτερα το περιεχόμενο των κειμένων σε όλα τα μαθήματα.
 • Διδασκαλία τεχνικών για την κατανόηση ορισμών, οδηγιών και εκφωνήσεων στις εργασίες και στα προβλήματα
 • Υποδείξεις σχετικά με την οργάνωση της μελέτης των μαθημάτων του με σχεδιαγράμματα, πίνακες, σημειώσεις κ.λπ.
 • Οδηγίες για ανάπτυξη στρατηγικών απομνημόνευσης
 • Οδηγίες για οργάνωση χώρου και χρόνου
 • Ψυχολογική στήριξη του παιδιού για την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης.
 • Επιμόρφωση των γονέων και των δασκάλων του σχετικά με τη φύση της δυσκολίας του.
 • Ενημέρωση των γονέων και των δασκάλων του σχετικά τις μεθόδους με τις οποίες διδάσκεται.

Φωτογραφίες του χώρου μας