Αντιμετώπιση Μαθησιακών Δυσκολιών

Home / Θεραπεία / Ειδική αγωγή / Αντιμετώπιση Μαθησιακών Δυσκολιών

 

Αντιμετωπίζοντας τις Μαθησιακές Δυσκολίες

 

 Δυσλεξία και Μαθησιακές Δυσκολίες

Τη Δυσλεξία και τις άλλες μορφές Μαθησιακών Δυσκολιών τις αντιμετωπίζουμε  με την εφαρμογή εξατομικευμένης διδασκαλίας.Την οποία προσαρμόζουμε στις ειδικές μαθησιακές ανάγκες του κάθε παιδιού.Χρησιμοποιώντας κίνητρα και στρατηγικές για τη διεκπεραίωση της μάθησης. Σκοπός όλων των παραπάνω η ενίσχυση  της αυτοπεποίθησης.

 Εμείς εδώ στην Ανάδραση σας προσφέρουμε:

Tμήματα αποκατάστασης  μαθησιακών δυσκολιών μέσω ειδικής αγωγής.

Τη δυνατότητα να συνδυάσετε την ειδική αγωγή με τα σχολικά μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου.

Ειδικό τμήμα  προετοιμασίας για τις πανελλήνιες εξετάσεις παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες από  εξειδικευμένους καθηγητές του χώρου μας.

  Μία υπηρεσία μοναδική για τα ελληνικά δεδομένα.

  

Αντιμετώπιση Δυσλεξίας και Μαθησιακών Δυσκολιών

Τις συνεδρίες για την αντιμετώπιση των Μαθησιακών Δυσκολιών παρέχουν   εξειδικευμένοι Παιδαγωγοί και Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής.

– Εφαρμόζουν έξατομικευμένα  προγράμματα για  την Αντιμετώπιση Μαθησιακών Δυσκολιών.

-Έχουν κατάλληλο επιστημονικό υπόβαθρο και επαρκείς γνώσεις σχετικά με τη φύση και την αποκατάσταση των Ε.Μ.Δ.

-Χρησιμοποιούν προγράμματα απόλυτα προσαρμοσμένα:

α)στον προσωπικό ρυθμό μάθησης του κάθε μαθητή.

β)στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες.

-Επιπλέον, λειτουργούν ομάδες παιδιών ειδικής αγωγής που στοχεύουν στην ανάπτυξη γενικότερα της Γλωσσικής Ικανότητας του παιδιού, στη βελτίωση και πρόοδο, στην επεξεργασία του λόγου – γενικότερα σε όλα του τα επίπεδα.

 1.     Αντιμετώπιση Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών μέσω συνεδριών ειδικής αγωγής με ρυθμό 1 με 2 ωριαίες ατομικές συναντήσεις την εβδομάδα καλύπτοντας δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσορθογραφία, δυσαριθμησία, ΔΕΠΥ, νοητική υστέρηση κ.α.).
 2.     Καλοκαιρινά δίμηνα εντατικά προγράμματα Αντιμετώπισης Μαθησιακών Δυσκολιών για τους μήνες Ιούνιο & Ιούλιο.
 3.     Ενημερωτικές συναντήσεις και σεμινάρια γονέων.
 4.     Στον τομέα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινής γνώμης καθώς και στο τομέα της επιμόρφωσης η Ανάδραση δραστηριοποιείται οργανώνοντας σε σχολεία, φροντιστήρια, σχολές γονέων επιμορφωτικά σεμινάρια γονέων που έχουν παιδιά με ή χωρίς ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.

 

 • Διδασκαλία Ανάγνωσης και Ορθογραφίας
 • Ανάπτυξη και εμπλουτισμός λεξιλογίου για σωστή έκφραση του μαθητή στη διήγηση και περιγραφή των μαθημάτων του.
 • Μεθοδολογία Έκθεσης και ασκήσεις Παραγωγής Λόγου
 • Διδασκαλία Περίληψης κειμένου και εξαγωγής των σημαντικότερων στοιχείων του περιεχομένου.
 • Διδασκαλία τεχνικών για να κατανοεί καλύτερα το περιεχόμενο των κειμένων σε όλα τα μαθήματα.
 • Διδασκαλία τεχνικών για την κατανόηση ορισμών, οδηγιών και εκφωνήσεων στις εργασίες και στα προβλήματα
 • Υποδείξεις σχετικά με την οργάνωση της μελέτης των μαθημάτων του με σχεδιαγράμματα, πίνακες, σημειώσεις κ.λπ.
 • Οδηγίες για ανάπτυξη στρατηγικών απομνημόνευσης
 • Οδηγίες για οργάνωση χώρου και χρόνου
 • Ψυχολογική στήριξη του παιδιού για την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης.
 • Επιμόρφωση των γονέων και των δασκάλων του σχετικά με τη φύση της δυσκολίας του.
 • Ενημέρωση των γονέων και των δασκάλων του σχετικά τις μεθόδους διδασκαλίας που χρησιμοποιούμε.

Φωτογραφίες του χώρου μας