Ειδική Αγωγή – Μαθησιακές Δυσκολίες

Home / Θεραπεία / Ειδική αγωγή / Ειδική Αγωγή – Μαθησιακές Δυσκολίες
Ειδική Αγωγή
Ειδική Αγωγή Μαθησιακές Δυσκολίες

Αντιμετωπίζοντας τις Μαθησιακές Δυσκολίες

 Μαθαίνω για την Ειδική Αγωγή. 

Μαθησιακές Δυσκολίες
Ειδική Αγωγή και Μαθησιακές Δυσκολίες

Η ειδική αγωγή είναι μια σειρά υπηρεσιών και πρακτικών εφαρμογών για μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως: Δυσλεξία, Δυσορθογραφία, Δυσαριθμησία και Δυσγραφία. Επίσης υπάρχουν και άλλου είδους γενικές μαθησιακές δυσκολίες, που προκύπτουν από ΔΕΠ-Υ, Αυτισμό, δυσκολίες στον προφορικό λόγο και την κατανόηση κειμένου, δυσκολίες συμπεριφοράς κ.α.

Μέσω της ειδικής αγωγής μπορούμε να αποκαταστήσουμε τις όποιες ατομικές μαθησιακές δυσκολίες των παιδιών, εφαρμόζοντας εξατομικευμένα προγράμματα. Οι ειδικοί του χώρου μας εργάζονται προκειμένου να στηρίξουν τα δυνατά σημεία των μαθητών, διαμορφώνοντας μια στοχευμένη παρέμβαση. Παράλληλα οι γονείς έχουν ενεργή συμμετοχή στη διαδικασία και συνεργάζονται με τους ειδικούς αποτελεσματικά για την καλύτερη αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών αναγκών.

  Τι Σας Προτείνουμε.

Στο πλαίσιο ενός φιλικού και πλήρως εξοπλισμένου χώρου, η ομάδα μας, απαρτιζόμενη από έμπειρο και εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, είναι έτοιμη να διαχειριστεί τις αδυναμίες των μαθητών  και να τους δώσει τα κίνητρα για την απόκτηση των απαραίτητων εφοδίων. Τα βήματα είναι τα εξής:

1. Ιστορικό:

Ξεκινάμε με μια πρώτη και δωρεάν επικοινωνία για να συλλέξουμε κάποιες σημαντικές πληροφορίες.

2. Αξιολόγηση:

Μετά τη λήψη του ιστορικού ορίζεται και πραγματοποιείται αξιολόγηση κατά την οποία εστιάζουμε στις δεξιότητες και τις αδυναμίες για την πιθανή εκπόνηση προγράμματος.

3. Ειδική Παρέμβαση:

Αν και εφόσον κριθεί αναγκαίο τότε δημιουργείται εξατομικευμένο πρόγραμμα θεραπείας που αφορά την αποκατάσταση της όποιας μαθησιακής δυσκολίας.

  Με  γνώμονα το σχολικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα φροντίζουμε να εξελισσόμαστε συνεχώς και να εισάγουμε σύγχρονες πρακτικές και ευχάριστες δραστηριότητες. Διαθέτουμε πλούσιο ειδικό εκπαιδευτικό υλικό, χρήση τεχνολογίας, εφαρμογές ρομποτικής και άλλα.

Τι κερδίζετε εσείς και το παιδί σας.

Ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία και μέσα από κατάλληλες και σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους αντιμετωπίζουμε την διαφορετικότητα και η μάθηση γίνεται  πιο ευχάριστη!

Συγκεκριμένα :

 • Στον χώρο μας το παιδί βρίσκει την υποστήριξη και την αποδοχή απέναντι σε οποιαδήποτε δυσκολία (ανάγνωση, γραφή, κατανόηση ή και απομνημόνευση κειμένου, μαθηματικά, συγκέντρωση προσοχής, λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία, κοινωνικές δεξιότητες).
 • Δημιουργώντας διαφοροποιημένη και εξατομικευμένη διδασκαλία το παιδί βιώνει τον σεβασμό, εκφράζεται ελεύθερα , αποκτά αυτοπεποίθηση και ενισχύει την αυτοεκτίμηση του.
 • Εκτός από την ενίσχυση της ακαδημαϊκής του επίδοσης θα αποκτήσει:
 • Αυτονόμηση
 • Οργάνωση και διαχείριση χρόνου
 • Συγκέντρωση
 • Κριτική σκέψη

Ελάτε να μας γνωρίσετε, συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα επικοινίας ή καλώντας μας στα τηλέφωνα του χώρου μας.

 1.     Αντιμετώπιση Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών μέσω συνεδριών ειδικής αγωγής με ρυθμό 1 με 2 ωριαίες ατομικές συναντήσεις την εβδομάδα καλύπτοντας δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσορθογραφία, δυσαριθμησία, ΔΕΠΥ, νοητική υστέρηση κ.α.).
 2.     Καλοκαιρινά δίμηνα εντατικά προγράμματα Αντιμετώπισης Μαθησιακών Δυσκολιών για τους μήνες Ιούνιο & Ιούλιο.
 3.     Ενημερωτικές συναντήσεις και σεμινάρια γονέων.
 4.     Στον τομέα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινής γνώμης καθώς και στο τομέα της επιμόρφωσης η Ανάδραση δραστηριοποιείται οργανώνοντας σε σχολεία, φροντιστήρια, σχολές γονέων επιμορφωτικά σεμινάρια γονέων που έχουν παιδιά με ή χωρίς ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.

 

 • Διδασκαλία Ανάγνωσης και Ορθογραφίας
 • Ανάπτυξη και εμπλουτισμός λεξιλογίου για σωστή έκφραση του μαθητή στη διήγηση και περιγραφή των μαθημάτων του.
 • Μεθοδολογία Έκθεσης και ασκήσεις Παραγωγής Λόγου
 • Διδασκαλία Περίληψης κειμένου και εξαγωγής των σημαντικότερων στοιχείων του περιεχομένου.
 • Διδασκαλία τεχνικών για να κατανοεί καλύτερα το περιεχόμενο των κειμένων σε όλα τα μαθήματα.
 • Διδασκαλία τεχνικών για την κατανόηση ορισμών, οδηγιών και εκφωνήσεων στις εργασίες και στα προβλήματα
 • Υποδείξεις σχετικά με την οργάνωση της μελέτης των μαθημάτων του με σχεδιαγράμματα, πίνακες, σημειώσεις κ.λπ.
 • Οδηγίες για ανάπτυξη στρατηγικών απομνημόνευσης
 • Οδηγίες για οργάνωση χώρου και χρόνου
 • Ψυχολογική στήριξη του παιδιού για την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης.
 • Επιμόρφωση των γονέων και των δασκάλων του σχετικά με τη φύση της δυσκολίας του.
 • Ενημέρωση των γονέων και των δασκάλων του σχετικά τις μεθόδους διδασκαλίας που χρησιμοποιούμε.

Φωτογραφίες του χώρου μας