Λογοθεραπεία παιδιών με αυτισμό

Home / Θεραπεία / Λογοθεραπεία / Λογοθεραπεία παιδιών με αυτισμό

 

Ο αυτισμός ή αλλιώς διάχυτη διαταραχή της ανάπτυξης, είναι μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή, που εντοπίζεται για πρώτη φορά κατά τη βρεφική ή την παιδική ηλικία, και ακολουθεί το άτομο σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Εκδηλώνεται από ένα σύνολο συμπτωμάτων, τα οποία ποικίλλουν ανάλογα με την ηλικία, το αναπτυξιακό στάδιο, τη σοβαρότητα, τη συνύπαρξη άλλων ιατρικών καταστάσεων, την ιδιοσυγκρασία του ατόμου και τους παράγοντες του περιβάλλοντος. Επειδή όμως η διαταραχή αυτή περιλαμβάνει την ποιοτική απόκλιση του ατόμου από την κατάλληλη κοινωνική και επικοινωνιακή συμπεριφορά, τα άτομα με αυτισμό δε μοιάζουν μεταξύ τους παρά μόνο σε βασικά συμπεριφορικά χαρακτηριστικά, που αφορούν την κοινωνική αλληλεπίδραση, την επικοινωνία, τη σκέψη και τα ενδιαφέροντά τους.

Επιδημιολογικά στοιχεία

Σε αναλογία 1 προς 166 άτομα ανέρχεται η συχνότητα του αυτισμού στην Ελλάδα. Το 70% των ατόμων αυτών παρουσιάζει ταυτόχρονα διαφορετικής σοβαρότητας νοητική υστέρηση, το 20% νοητικές λειτουργίες σε φυσιολογικό επίπεδο και το υπόλοιπο 10% υψηλό επίπεδο νοητικών δεξιοτήτων.

 

Πώς βοηθούνται τα παιδιά με αυτισμό; 

Καμιά θεραπεία, με τα σημερινά δεδομένα, δεν έχει αποδειχθεί ικανή να ανατρέψει την πορεία του αυτισμού. Όμως, υπάρχουν μέθοδοι που βοηθούν στη μείωση των συμπτωμάτων και στην καλύτερη προσαρμογή του παιδιού στο κοινωνικό σύνολο. Ειδικά δομημένα προγράμματα και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις υπάρχουσες δυνατότητες τους.

 

Μπορούν να μάθουν δεξιότητες αυτο-εξυπηρέτησης, κοινωνικές δεξιότητες, πώς να συναναστρέφονται και πως να επικοινωνούν καλύτερα με τους άλλους, πώς να εκφράζουν σωστά τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους καθώς και πώς να μάθουν να εκφράζουν και ν’ αναγνωρίζουν τα συναισθήματά τους.

Τα κέντρα Ανάδραση για την επίτευξη των στόχων της εκπαίδευσης των ατόμων με αυτισμό παρέχουν όσο το δυνατόν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, εφαρμόζοντας τις πλέον σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης, Απασχολούν άρτια καταρτισμένο διοικητικό και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό συμπεριλαμβανομένων ψυχολόγων, ειδικών παιδαγωγών, λογοθεραπευτών, εργοθεραπευτών, μουσικοθεραπευτών, παιδοψυχιάτρου και καθηγητών όλων των ειδικοτήτων που μπορούν να αναλάβουν και την εκπαιδευτική τους επιμόρφωση.

Φωτογραφίες του χώρου μας