Έλεγχος Σχολικής Ετοιμότητας

Έλεγχος σχολικής ετοιμότητας

Ο έλεγχος σχολικής ετοιμότητας αφορά  ορισμένο επίπεδο ανάπτυξης (σωματικής/κινητικής, ψυχοκοινωνικής / συναισθηματικής, γλωσσικής / γνωστικής) ενός παιδιού. Η σχολική ετοιμότητα επιτρέπει στο μαθητή να ανταποκριθεί  με επιτυχία στις απαιτήσεις του δημοτικού σχολείου, του γυμνασίου και του Λυκείου.

Διεπιστημονική ομάδα

Η διεπιστημονική ομάδα του κέντρου μας, λογοθεραπευτές , εργοθεραπευτές, ειδικοί παιδαγωγοί, ψυχολόγοι και εκπαιδευτικοί  αξιολογούν το επίπεδο της Σχολικής Ετοιμότητας.

Εργαλεία διεπιστημονικής ομάδας

Ο κάθε ειδικός χρησιμοποιεί:

Αξιολογητικές  δοκιμασίες.

Εξετάζει το δικό του πεδίο δράσης.

Μελετά τις δεξιότητες του παιδιού.

 

Μεταβατικά στάδια στη σχολική ζωή του μαθητή

Τα  κέντρα Ανάδραση εφαρμόζουν τη Σχολική Ετοιμότητα σε τρία  διαφορετικά μεταβατικά στάδια στη σχολική ζωή του μαθητή.

1ο Πριν από την έναρξη του δημοτικού {παιδικό σταθμό, προνήπιο, νήπιο}

από εργοθεραπευτή- λογοθεραπευτή – ψυχολόγο.

2ο Πριν από την έναρξη του γυμνασίου ειδικοί παιδαγωγοί,  καθηγητές θετικών και θεωρητικών επιστημών, ψυχολόγοι αξιολογούν  μαθησιακές  δυσκολίες  και  μαθησιακά κενά.

Τα οποία αποτελούν τροχοπέδη στην μαθησιακή απόδοση των μαθητών στο Γυμνάσιο.

3ο Πριν την έναρξη του Λυκείου  καθηγητές θετικών και θεωρητικών επιστημών-  ειδικοί παιδαγωγοί και ψυχολόγοι αξιολογούν δεξιότητες από όλους τους προαναφερθέντες τομείς.

 

Μπορείτε να κλείσετε το ραντεβού σας τώρα στα κέντρα Ανάδραση.