Α΄ Τεστ Σχολικής Ετοιμότητας

Ανιχνευτική Διαδικασία Σχολικής Ετοιμότητας

 • Είναι το πρώτο ελληνικό τεστ για την ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών
 • Απλό, Ευχάριστο και Σύντομο
 • Άρτια δομημένο καθώς καλύπτει όλες τις απαραίτητες δεξιότητες για την επιτυχή φοίτηση.
 • Προληπτικό τεστ.
 • Απευθύνεται σε όλα τα φυσιολογικά παιδιά 5-6 ετών
 • Ελέγχει αν το παιδί έχει τις απαραίτητες ικανότητες και την ωριμότητα για να παρακολουθήσει το Δημοτικό σχολείο.
 • Μετά το τέλος της εξέτασης δίνεται αναλυτική αναφορά αποτελεσμάτων
 • Οικονομικά προσιτό
 • Μπορούμε να προλάβουμε Μαθησιακές Δυσκολίες οι οποίες είναι δυνατόν να οφείλονται σε αδιάγνωστες δυσκολίες στην ομιλία, στη σύνθετη και συγκριτική σκέψη, στη γραφή, στην προσοχή και στη συμπεριφορά.
 • Γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένους συνεργάτες με πιστοποιημένη εκπαίδευση στη χορήγηση του Α’ τεστ.

Τα παιδιά που έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να παρουσιάσουν Μαθησιακές Δυσκολίες Είναι:

 • Παιδιά με δυσκολία στη συγκέντρωση της προσοχής τους.
 • Παιδιά με χαμηλή οπτική αντίληψη.
 • Παιδιά με υπερκινητικότητα.
 • Παιδιά με διαταραχές στη συμπεριφορά.
 • Παιδιά με δυσκολίες στη προφορά λέξεων, φθόγγων και συλλαβών.

Διαδικασία για να πραγματοποιήσετε το Α΄Τέστ:

1. Τηλεφωνείτε στα τηλέφωνα του Κέντρου μας και κλείνετε ραντεβού με τον ειδικό.
2. Έρχεστε στο ραντεβού εσείς και το παιδί σας την προκαθορισμένη ώρα.
3. Αφού πραγματοποιηθεί η διαδικασία του τέστ σας καλούμε για μία δεύτερη συνάντηση

Διαδικασία για να πραγματοποιήσετε το Α΄Τέστ:

1. Τηλεφωνείτε στα τηλέφωνα του Κέντρου μας και κλείνετε ραντεβού με τον ειδικό.
2. Έρχεστε στο ραντεβού εσείς και το παιδί σας την προκαθορισμένη ώρα.
3. Αφού πραγματοποιηθεί η διαδικασία του τέστ σας καλούμε για μία δεύτερη συνάντηση