Έτος: <span>2022</span>

Home / 2022
Αδέρφια παιδιων με αυτισμό
Άρθρο

Αδέρφια παιδιων με αυτισμό

Μιλάμε στα παιδιά μας για τα αδέρφια τους με αυτισμό. Συχνά οι γονείς μιλούν για τη διάγνωση που έχουν τα αδέρφια τους. Ωστόσο, είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως μια θετική, ουσιαστική, αδελφική σχέση προϋποθέτει σωστή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με το περιεχόμενο και την συμπτωματολογία της Αυτιστικής Διαταραχής, με τρόπο ανάλογο της ηλικίας του παιδιού. Τα αδέρφια...