Εισαγωγή στη Δραματοθεραπεία

Η δραματοθεραπεία είναι μια μορφή θεραπείας ομαδικής ή ατομικής που δεν περιορίζεται μόνο στο λόγο και την ομιλία αλλά κάνει χρήση συμβολισμών, αντικειμένων, θεατρικών τεχνικών, εικαστικών μέσων και απαιτεί την ενεργή συμμετοχή τόσο του λόγου όσο και του σώματος και του πνεύματος του θεραπευόμενου. Δηλαδή γίνεται μια διαφορετική προσέγγιση στο πρόβλημα του θεραπευόμενου δίνοντας του τη δυνατότητα να το επεξεργαστεί μέσω μιας σειράς διαδικασιών όπως είναι η αφήγηση και η δημιουργία ιστοριών, η ενεργή συμμετοχή του σώματος, η θεατρική παράσταση, η ερμηνεία ρόλων, η ζωγραφική, η χρήση συμβολικών αντικειμένων.

Με τη δραματοθεραπεία, η θεραπεία παύει να είναι στατική και να περιορίζεται μόνο στο λόγο αλλά αποκτά κίνηση, αναπτύσσει τη φαντασία, δίνει τη δυνατότητα στο θεραπευόμενο να γίνει θεατής του προβλήματός του, να εντοπίσει την πηγή του προβλήματος, να επέμβει και να αλλάξει τα γεγονότα τόσο μέσα στα πλαίσια της θεραπείας του όσο και στην πραγματική ζωή.

Δουλεύοντας είτε ατομικά, είτε σε υποομάδες, ο θεραπευόμενος συνεργάζεται, ανταλλάσει και δέχεται απόψεις, δημιουργεί, μοιράζεται και πάνω απ’ όλα απελευθερώνεται.

Τέλος, ο συνδυασμός θεραπείας και τέχνης που προσφέρει η δραματοθεραπεία έχει διπλό όφελος τόσο σε θεραπευτικό όσο και σε δημιουργικό επίπεδο. Γιατί μια ομάδα, εκτός από ομάδα θεραπείας είναι μια ομάδα επικοινωνίας, κοινωνικοποίησης και δημιουργίας.

Επιμέλεια άρθου,

Απέρ Ναταλί

Θεατρολόγος – Δραματοθεραπεύτρια