Λογοθεραπεία παιδιών και εφήβων

Home / Θεραπεία / Λογοθεραπεία / Λογοθεραπεία παιδιών και εφήβων

Ανάδραση Τμήμα Λογοθεραπείας Παιδιών και Εφήβων

Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη η οποία έχει ως αντικείμενο τις διαταραχές λόγου, φωνής, ομιλίας, επικοινωνίας καθώς επίσης και τις διαταραχές μάσησης – κατάποσης σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες (συγγενείς ή επίκτητες).

Η αιτία των διαταραχών αυτών μπορεί να είναι είτε νευρολογική, είτε εξελικτική, είτε λειτουργική.

 

Η επιστήμη της λογοθεραπείας έχει ως στόχο:

-Tην ανάπτυξη τόσο της λεκτικής όσο και της εξωλεκτικής επικοινωνίας σε περιπτώσεις ατόμων με διαταραχές λόγου και ομιλίας

-Tην καθαρότητα της ομιλίας και της φωνής σε περιπτώσεις ατόμων με διαταραχές φώνησης

-Tην εύρρυθμη ομιλία σε παιδιά και εφήβους με τραυλισμό καθώς επίσης και

-Tην παραγωγή ομιλίας από άτομα με προβλήματα ακοής (βαρηκοΐα, κώφωση).

Η αξία της έγκαιρης διάγνωσης

Η έγκαιρη αποκατάσταση των δυσκολιών μάθησης μέσω της λογοθεραπείας, παίζει σημαντικό ρόλο στην εκπαιδευτική, κοινωνική και συναισθηματική εξέλιξη του παιδιού, καθώς μια απλή δυσκολία μπορεί να γίνει σοβαρότερη στην περίπτωση όπου δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Οι επιπτώσεις, συνήθως, είναι πολύπλευρες, γλωσσικές, μαθησιακές, κοινωνικές ή και συναισθηματικές.

Έχει διαπιστωθεί ότι η καλή λεκτική επικοινωνία με τους άλλους είναι απαραίτητη για την ομαλή συναισθηματική και κοινωνική εξέλιξη του ατόμου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας λογοθεραπευτικής αξιολόγησης μπορούμε να παρακολουθήσουμε την ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας των παιδιών και των εφήβων, ενώ παράλληλα μπορούμε να εντοπίσουμε πιθανή επιβράδυνση ή απόκλιση από τα αναπτυξιακά στάδια της ομιλίας και κατόπιν να προτείνουμε τα κατάλληλα προγράμματα γλωσσικής αποκατάστασης.

Στάδια Φυσιολογικής Ανάπτυξης Λόγου και Ομιλίας απο 3 έως 6 ετών.

3-4 ετών

 • Τα παιδιά σε αυτό το στάδιο δυσκολεύονται στην έκφραση, και βρισκόμαστε στην περίοδο του φυσιολογικού τραυλισμού, αφού το παιδί στην προσπάθειά του να πει πολλά πράγματα, τραυλίζει.
 • Σε αυτή την ηλικία το παιδί περνάει έντονες συγκινήσεις, αφού εντυπωσιάζεται από πολλά πράγματα.
 • Οι γονείς δέν πρέπει να καταπιέζουν το παιδί, αλλά ούτε και να το διορθώνουν.

4-5 ετών

 • Η άρθρωσή του παιδιού βελτιώνεται συνεχώς, όπως και η δομή των προτάσεων του.
 • Το λεξιλόγιό του εμπλουτίζεται με νέες λέξεις και έννοιες.
 • Αρχίζει να επικοινωνεί με άλλα παιδιά, και τα ενδιαφέροντα του γύρω απο την ομιλία αρχίζουν να διευρύνονται.

6 ετών

 • Έχει αναπτυχθεί η βασική ομιλία του παιδιού.
 • Δεν υπάρχουν συντακτικά και γραμματικά λάθη.
 • Η άρθρωση είναι σωστή.
 • Το παιδί είναι έτοιμο όχι μόνο για προφορική επικοινωνία αλλά και γραπτή.
 • Το παιδί επιβάλλεται να παίζει.

Φωτογραφίες του χώρου μας