Μήνας: <span>Ιανουάριος 2022</span>

Home / 2022 / Ιανουάριος
Αδέρφια παιδιων με αυτισμό
Άρθρο

Αδέρφια παιδιων με αυτισμό

Μιλάμε στα παιδιά μας για τα αδέρφια τους με αυτισμό. Συχνά οι γονείς μιλούν για τη διάγνωση που έχουν τα αδέρφια τους. Ωστόσο, είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως μια θετική, ουσιαστική, αδελφική σχέση προϋποθέτει σωστή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με το περιεχόμενο και την συμπτωματολογία της Αυτιστικής Διαταραχής, με τρόπο ανάλογο της ηλικίας του παιδιού. Τα αδέρφια...