Δυσλεξία

...Λίγα λόγια για τη Δυσλεξία

Δυσλειτουργία δεν σημαίνει βλάβη. Στην περίπτωση της δυσλεξίας σημαίνει ότι ο εγκέφαλος λειτουργεί με ένα διαφορετικό τρόπο από ότι στους μη δυσλεξικούς όταν ενεργοποιείται για να επεξεργαστεί γλωσσικές πληροφορίες.

Γλωσσικές λέγονται οι πληροφορίες που συνδυάζουν ένα μέρος γλωσσικό (λέξεις με νόημα) και ένα μέρος οπτικό (οι λέξεις έχουν μορφή και συγκεκριμένα χαρακτηριστικά η μορφή των γραμμάτων). Γλωσσικές πληροφορίες είναι η γραπτή μας γλώσσα και ο προφορικός μας λόγος.

Όταν η επεξεργασία των γλωσσικών πληροφοριών δεν γίνεται απρόσκοπτα και σωστά, τότε η συγκράτησή τους στην μνήμη γίνεται πάρα πολύ δύσκολα.
Τα δυσλεξικά παιδιά επειδή ακριβώς δεν επεξεργάζονται εύκολα τη γλώσσα δεν απομνημονεύουν την ορθογραφία των λέξεων, δηλαδή τη μορφή της γλώσσας, ούτε λέξεις που είναι όροι στα Μαθηματικά, τη Φυσική, τη Χημεία, τη Βιολογία κ.λπ., ούτε και φράσεις που είναι ορισμοί ή κανόνες. Γενικότερα δυσκολεύονται να απομνημονεύσουν λέξεις που περιγράφουν «ποιο είναι ποιο» σε όλα αδιακρίτως τα μαθήματα.

Τι είναι δυσλεξία;

Η Δυσλεξία παρουσιάζεται σε όλους τους πολιτισμούς που έχουν γραπτή γλώσσα, και δεν έχει σχέση με τη νοητική καθυστέρηση. Είναι μια μορφή μαθησιακής δυσκολίας, κατά την οποία το άτομο, μικρής ή μεγάλης ηλικίας, δυσκολεύεται να μάθει μέσω της γραπτής ή προφορικής γλώσσας, χωρίς να υπάρχει προφανής λόγος (τραύμα, πνευματική καθυστέρηση κτλ.). Συγκεκριμένα παρουσιάζει δυσκολίες στην ανάγνωση, τη γραφή και τα μαθηματικά και συναντάται στο 10-15% των παιδιών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Αγόρια-Κορίτσια=4:1).

Από ποιους παράγοντες μπορεί να υποψιαστούμε ότι το παιδί μας έχει δυσλεξία;

Τα περισσότερα δυσλεκτικά άτομα εμφανίζουν δυσκολίες στο γραπτό λόγo, τη γραφή, την ορθογραφία και την ανάγνωση. Επίσης παρουσιάζουν πρόβληματα στα μαθηματικά, ειδικά στην αποστήθιση συμβόλων και μορφών όπως οι πίνακες πολλαπλασιασμού, στη βραχυπρόθεσμη μνήμη, την οργάνωση, την παρακολούθηση γραπτών οδηγιών και τον προφορικό λόγο.

Δείγματα δυσλεξίας

Κάποια από τα άτομα που έχουν δυσλεξία μπορεί να δυσκολεύονται να ξεχωρίσουν φθόγγους που μοιάζουν μεταξύ τους όπως:

 • Β-Φ: βάρος – φάρος, φόβος – βαφή
 • Δ-Θ: δάσος – Θάσος, δεσμός – θεσμός
 • Σ-Ζ-Ξ: σώζω – συζήτηση – σύξευξη

Ακόμα τα δυσλεκτικά άτομα δεν μπορούν να συγκρατήσουν στη μνήμη τους τις λεπτές διαφορές μεταξύ μερικών γραμμάτων, αριθμών, μορφών ή σχημάτων, π.χ.:

 • γράμματα: α – ο, ε – ω, β – φ, β – θ, γ – χ, ζ – ξ, ει – ιε, αι – ια
 • αριθμοί: 7 – 1, 6 – 9, 5 – 3, 2 – 3, 8 – 4, 45 – 54, 23 – 32, 36 – 63
 • γράμματα και αριθμοί: ρ – 9, ε – 3, κ – 4, οι – 10

Επίσης:

 • Αντιμεταθέτουν γράμματα, συλλαβές, λέξεις (π.χ. πότρα αντί πόρτα)
 • Παραλείπουν γράμματα, συλλαβές, λέξεις (π.χ. πόρι αντί ποτήρι)
 • Προσθέτουν γράμματα, συλλαβές, λέξεις (π.χ. δορόμος αντί δρόμος)
 • Παρατονίζουν γράμματα, συλλαβές, λέξεις (π.χ. σπιτί αντί σπίτι)
 • Παραφθείρουν λέξεις (π.χ. μάλβι αντί μολύβι)
 • Ακρωτηριάζουν λέξεις (π.χ. τπζια αντί τραπέζια)
 • Διαβάζουν κατά πιθανότητα (π.χ. τραπέζι αντί τρέχω καθώς και οι δύο λέξεις ξεκινούν από τρ, ή βιβλίο αντί αναγνωστικό καθώς αν και πρόκειται για διαφορετικές ηχητικά λέξεις υπονοούν ομοειδές αντικείμενο)
 • Γράφουν με κατοπτρική γραφή (π.χ. Иίτνος αντί Ντίνος)
 • κ.α

 

 Όμως τα παιδιά με δυσλεξία:

 

Έχουν γρήγορη αντίληψη,
Συχνά ξαφνιάζουν με την οξυδέρκεια των παρατηρήσεων τους,
Έχουν ικανότητες συνδυαστικές
Κρίνουν και οδηγούνται σε λογικά συμπεράσματα μετά από επεξεργασία δεδομένων
Έχουν έφεση στην μηχανολογία, στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές
Έχουν γόνιμη φαντασία, χιούμορ και επινοητικότητα.

Συνεπώς είναι σε θέση για σπουδές κάθε επιπέδου αρκεί: να κατανοούνται οι συγκεκριμένες τους δυσκολίες και να μην τους καταλογίζονται ως “θανάσιμα” σφάλματα τα ορθογραφικά, οι παρεφθορές λέξεων – ονομάτων, η αδυναμία να θυμηθούν χρονολογίες (ενώ κατανοούν πλήρως τα ιστορικά γεγονότα) και γενικά να αξιολογούνται με γνώμονα την ιδιαιτερότητα τους και την αποδοχή των αντιφάσεων στις επιδόσεις τους.

Αντιμετώπιση της δυσλεξίας

Η Δυσλεξία και οι άλλες μορφές Μαθησιακών Δυσκολιών αντιμετωπίζονται σωστά, μόνο με την εφαρμογή εξατομικευμένης διδασκαλίας,η οποία πρέπει να προσαρμόζεται στις ειδικές μαθησιακές ανάγκες του κάθε παιδιού, με σκοπό να ενισχύσει την αυτοπεποίθησή του, τα κίνητρα και τις στρατηγικές διεκπεραίωσης της μάθησης.

Εμείς εδώ στην Ανάδραση σας προσφέρουμε τμήματα μέσω των οποίων μπορεί να γίνει αποκατάσταση των μαθησιακών δυσκολιών του παιδιού σας μέσω ειδικής αγωγής όπως και τη δυνατότητα να συνδυάσετε την ειδική αγωγή με τα σχολικά μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου, έχοντας και ειδικό τμήμα για προετοιμασία για τις πανελλήνιες εξετάσεις παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες απο τους εξειδικευμένους καθηγητές του χώρου μας, σε μία υπηρεσία που είναι μοναδική για τα ελληνικά δεδομένα.

Συμπτώματα δυσλεξίας σε σχέση με την ηλικία του παιδιού

&

τη σοβαρότητα του συμπτώματος

 

Παρακάτω αναφέρονται κάποια απο τα συμπτώματα της Δυσλεξίας όπως εκφράζονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού και ανάλογα με τη σοβαρότητα του συμπτώματος.

 

Αντοχή/ζωτικότητα κατά την ανάγνωση:

 • Δεν μπορεί να διαβάσει για μεγάλες περιόδους (9-11 και 12+)
 • Κουράζεται ακόμα και όταν διαβάζει για λίγη ώρα (9-11 και 12+)
 • Ξαναδιαβάζει την ίδια σελίδα πολλές φορές (9-11 και 12+)
 • Είναι αργός αναγνώστης (9-11 και 12+)

 

Η στάση του απέναντι στην ανάγνωση:

 • Αντιστέκεται στην ανάγνωση (5-8, 9-11 και 12+)
 • Δεν διαβάζει για ευχαρίστηση (9-11 και 12+)
 • Είναι απρόθυμο να διαβάσει φωναχτά (5-8)
 • Δεν έχει αγαπημένο βιβλίο χωρίς εικόνες (5-8)
 • Η μελέτη για το σπίτι είναι πηγή άγχους (9-11 και 12+)

 

Φωνολογική ετοιμότητα:

 • Δεν μπορεί να διαβάσει άγνωστες λέξεις (5-8)
 • Μαντεύει ή προσπερνά λέξεις όσο διαβάζει (5-8)
 • Εισάγει, παραλείπει ή μπερδεύει γράμματα όσο διαβάζει (5-8)
 • Δεν του αρέσει να διαβάζει φωναχτά (5-8)
 • Αντιστρέφει γράμματα όταν γράφει (5-8)

 

Κατανόηση/Αντίληψη:

 • Δυσκολία να καταλάβει τη κυριολεκτική έννοια αυτών που διάβασε (9-11)
 • Δεν μπορεί να εκμαιεύσει τις κύριες ιδέες ενός κειμένου (12+)
 • Δεν τα πάει καλά σε τεστ πολλαπλής επιλογής (12+)
 • Φτωχή μνήμη για γεγονότα και δεδομένα που δεν έχει ζήσει (9-11 και 12+)
 • Δυσκολία να φτάσει σε συμπεράσματα από ένα κείμενο (9-11 και 12+)

 

Ευχέρεια:

 • Αγνοεί κανόνες στίξης (5-8)
 • Η φωναχτή ανάγνωση είναι αργή ή ασταθής (5-8, 9-11)
 • Δεν μπορεί να διαβάσει φωναχτά με ρυθμό και κατάλληλο ύφος, είναι μονότονο (5-8)
 • Θέλει να διαβάζει βιβλία μικρότερου βαθμού δυσκολίας (5-8, 9-11)
 • Έχει δυσκολίες οπτικής διάκρισης (5-8, 9-11)

 

Γλώσσα:

 • Δυσκολία στην ομοιοκαταληξία (3-4)
 • Φτωχό λεξιλόγιο (3-4, 5-8)
 • Δυσκολία σε πολλαπλές οδηγίες (3-4, 5-8)
 • Αργεί να απαντήσει σε ερωτήσεις (5-8)
 • Προφέρει λάθος μεγάλες λέξεις όταν μιλάει (5-8)
 • Δεν συμμετέχει σε ομάδες συζήτησης (3-4 και 5-8)