Μαθησιακές Δυσκολίες

Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται ότι το σχολείο και γενικότερα η εκπαιδευτική κοινότητα προσπαθεί να  μεταφέρει στους μαθητές πολυάριθμες γνώσεις, οι οποίες δίνονται ακόμα και με νέα τεχνολογικά μέσα όπως οι  διαδραστικοί πίνακες, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές ή και το διαδίκτυο. Παρόλο αυτά αρκετοί μαθητές αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την διαδικασία απόκτησης της ανάγνωσης και της γραφής με συνέπεια να αδυνατούν να αξιολογήσουν και να κωδικοποιήσουν τις γνωστικές πληροφορίες που συγκεντρώνουν τόσο από τη διδασκαλία όσο και από τα σχολικά εγχειρίδια.

Οι παραπάνω αδυναμίες με τις οποίες  έρχονται αντιμέτωποι οι μαθητές  ενδέχεται να αποτελούν μέρος των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών και να δυσχεραίνουν την ομαλή προσαρμογή τους στην εκπαίδευση, γεγονός που μπορεί να τους οδηγήσει σε σχολική αποτυχία. Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να πάρουν διάφορες μορφές ανάλογα με τον τομέα που εμφανίζεται η αδυναμία. Επομένως, οι μαθητές μπορεί να παρουσιάσουν:

  • Δυσλεξία: δυσκολία στην ανάγνωση και στην γραφή
  • Δυσαναγνωσία: δυσκολία στην ανάγνωση
  • Δυσαριθμισια: δυσκολία αναγνώρισης μαθηματικών συμβόλων, δυσκολία στην εκτέλεση μαθηματικών πράξεων
  • Δυσορθρογραφία: δυσκολία στην εκμάθηση της ορθογραφίας και των κανόνων που την διέπουν
  • Δυσγραφία: δυσκολία του ατόμου να παράγει γραφή που μπορεί να αναγνωστεί

Οι παραπάνω ειδικές μαθησιακές δυσκολίες δεν συνδέονται με προβλήματα του αντιληπτικού δυναμικού, της όρασης και της ακοής.

Βασικές κατηγορίες Μαθησιακών Δυσκολιών:

Διαταραχή της Ανάγνωσης
Βασικά συμπτώματα:
Ανάγνωση αργή, με δισταγμό, χωρίς ροή, συχνά συλλαβισμός.
Παράλειψη, πρόσθεση, αντικατάσταση γραμμάτων, συλλαβών ή λέξεων κατά την ανάγνωση
Ελλιπής κατανόηση του κειμένου.

Διαταραχή της γραπτής έκφρασης
Βασικά συμπτώματα
Παράλειψη, πρόσθεση, αντικατάσταση γραμμάτων, συλλαβών ή λέξεων κατά την γραφή
Πολλά ορθογραφικά λάθη, ακόμα και σε λέξεις που έχουν συστηματικά διδαχθεί.
Κακογραφία, μουτζούρες, απουσία σημείων στίξης, κατάργηση των διαστημάτων.
Ο όρος «δυσλεξία» που χρησιμοποιείται ευρέως, αναφέρεται στις Διαταραχές Ανάγνωσης και Γραπτής Έκφρασης, που στις περισσότερες περιπτώσεις συνυπάρχουν. Με άλλα λόγια, «δυσλεκτικό» θεωρείται το άτομο που έχει Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία Ανάγνωσης και Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία Γραπτής Έκφρασης.

Διαταραχή των Μαθηματικών
Βασικά συμπτώματα
Δυσκολία στην αναγνώριση των μαθηματικών συμβόλων (+, -, x, 🙂
Δυσκολία στην αντιγραφή αριθμών, πράξεων, δυσκολία στη χρήση «κρατούμενων»
Δυσκολία στην εκμάθηση του πολλαπλασιασμού.

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονίσουμε ότι αρκετοί μαθητές μπορεί να αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες, οι οποίες δεν εντάσσονται στην κατηγορία των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών, αλλά τα συμπτώματα δύναται να είναι ταυτόσημα ή και να ποικίλουν σε βαρύτητα αντίστοιχα με εκείνα των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών.

Οι αιτίες των μαθησιακών δυσκολιών είναι ποικίλες. Ως εκ τούτου οποιοσδήποτε μαθητής μπορεί να αντιμετωπιζει μαθησιακές δυσκολίες διότι παρουσιάζει διάσπαση προσοχής, δεπυ, συναισθηματικές δυσκολίες, αυτισμό, δυσκολίες στο αντιληπτικό δυναμικό, μαθησιακά κενά λόγω ελλιπούς  αντιμετώπισης προβλημάτων λόγου και ομιλίας, κ.α.

Ανεξάρτητα από την αιτιολογία των δυσκολιών στην ανάγνωση και την γραφή, σημαντικό γεγονός για την αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών αποτελεί η έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση και αξιολόγηση τους, τους ώστε να οδηγηθούν οι μαθητές σε ομαλή και απρόσκοπτη παρακολούθηση των μαθημάτων τους.

Η διάγνωση και η αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών στο Κέντρο μας «Ανάδραση» γίνεται από έμπειρους εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν καταρτιστεί στην Ειδική Αγωγή. Επιπλέον διατίθενται πρωτόκολλα και φόρμες αξιολόγησης τα οποία χρησιμοποιούνται για την διερεύνηση των συμπτωμάτων των μαθησιακών δυσκολιών που αντικατοπτρίζονται στο γραπτό λόγο σε παιδιά που μπορεί να έχουν πάρει διάγνωση δυσλεξίας, ΔΕΠΥ, αυτισμού από δημόσιο φορέα. Παράλληλα, οι ειδικοί παιδαγωγοί μας έχουν εκπαιδευτεί στην διάγνωση και την αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών ακόμα και με τη χρήση νέων τεχνολογικών μέσων. Επομένως, η διαδικασία της αξιολόγησης και της διάγνωσης μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τη  χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή tablet αν ο ειδικός παιδαγωγός μας κρίνει ότι ο μαθητής αδυνατεί να αποδώσει και να εκτελέσει μαθησιακές δραστηριότητες με τους συμβατικούς τρόπους. Έτσι ο μαθητής δεν συσχετίζει την εμπειρία της αξιολόγησης με το σχολείο, με αποτέλεσμα να συμμετέχει ενεργά και να ανταποκρίνεται στις εντολές του εξεταστή, αναδεικνύοντας το πραγματικό δυναμικό του.

     Επιπλέον, η αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών από τους ειδικούς παιδαγωγούς μας σχεδιάζεται προσεκτικά από το Τμήμα Ειδικής Αγωγής ανάλογα με τις προσωπικές ανάγκες του κάθε μαθητή μας. Το κατάλληλο πλάνο αντιμετώπισης για τον κάθε μαθητή σχεδιάζεται εξατομικευμένα και αφορά τόσο το μαθησιακό πλαίσιο όσο και την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης του παιδιού. Έτσι, η στοχευμένη διδασκαλία στην ειδική αγωγή χρησιμοποιεί κίνητρα και στρατηγικές που ενεργοποιούν τη διαδικασία της μάθησης και μειώνουν τον χρόνο παρέμβασης και αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών.

Αξίζει να αναφερθεί ότι στην Ανάδραση, στην αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών,  χρησιμοποιούμε όπου είναι εφικτό, τα νέα τεχνολογικά μέσα και αρκετά προγράμματα είναι σχεδιασμένα από εμάς τους ίδιους, προσαρμοσμένα πάντοτε στον ιδιαίτερο ρυθμό μάθησης των μαθητών και των αναγκών τους.

Επιπλέον, στο Κέντρο μας έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε τμήματα, μέσα από τα οποία μπορούμε να προσφέρουμε αποκατάσταση των μαθησιακών δυσκολιών του παιδιού σας μέσω της Ειδικής Αγωγής και παράλληλα να υπάρχει ο ταυτόχρονος συνδυασμός με τα σχολικά μαθήματα για όλες τις βαθμίδες (δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο).

Τέλος, παρέχουμε ειδικό τμήμα προετοιμασίας πανελληνίων εξετάσεων για μαθητές που αντιμετωπίζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες από εξειδικευμένους καθηγητές. Το παραπάνω τμήμα θεωρούμε ότι αποτελεί μια πρωτοποριακή παροχή στον χώρο της Ειδικής Αγωγής καθώς οι μαθητές της Γ´ Λυκείου που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες  μπορούν να συνομιλήσουν με εξειδικευμένους συνεργάτες μας, ώστε να διαπιστώσουν ότι μπορούν να συνεχίσουν την ακαδημαϊκή τους πορεία και να συμμετέχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις, ανεξάρτητα από τη φύση των μαθησιακών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν.