ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

Στάδια Φυσιολογικής Ανάπτυξης του Λόγου και της Ομιλίας απο 3 έως 6 ετών.

3-4 ετών

 1. Τα παιδιά σε αυτό το στάδιο δυσκολεύονται στην έκφραση, και βρισκόμαστε στην περίοδο του φυσιολογικού τραυλισμού, αφού το παιδί στην προσπάθειά του να πεί πολλά πράγματα, τραυλίζει.
 2. Σε αυτή την ηλικία το παιδί περνάει έντονες συγκινήσεις, αφού τον εντυπωσιάζουν πολλά πράγματα.
 3. Οι γονείς δέν πρέπει να καταπιέζουν το παιδί, αλλά ούτε και να το διορθώνουν.

4-5 ετών

 1. Η άρθρωσή του βελτιώνεται συνεχώς, όπως και η δομή των προτάσεων.
 2. Το λεξιλόγιό του εμπλουτίζεται με νέες λέξεις και έννοιες.
 3. Αρχίζει να επικοινωνεί με άλλα παιδιά, και τα ενδιαφέροντα του γύρω απο την ομιλία αρχίζουν να διευρύνονται.

6 ετών

 1. Έχει αναπτυχθεί η βασική ομιλία του παιδιού
 2. Δέν υπάρχουν συντακτικά και γραμματικά λάθη.
 3. Η άρθρωση είναι σωστή.
 4. Το παιδί είναι έτοιμο όχι μόνο για προφορική επικοινωνία αλλά και γραπτή.
 5. Το παιδί επιβάλλεται να παίζει.

Η ηλικία των 3-7 ετών, είναι κρίσιμη για την εξέλιξη τον λόγου των παιδιών, και είναι απαραίτητο, εάν υπάρχει κάποια δυσκολία, να εφαρμοστεί άμεσα το κατάλληλο θεραπευτικό πρόγραμμα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας λογοθεραπευτικής αξιολόγησης μπορούμε να παρακολουθήσουμε την ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας των παιδιών ενώ παράλληλα μπορούμε να εντοπίσουμε πιθανή επιβράδυνση ή απόκλιση από τα αναπτυξιακά στάδια της ομιλίας.

Με αυτόν τον τρόπο ανιχνεύουμε εγκαίρως τα παιδιά που παρουσιάζουν δυσκολία στην επικοινωνία και ταυτόχρονα αρχικά ενημερώνουμε γονείς και σχολείο και προτείνουμε προγράμματα γλωσσικής ανάπτυξης ή αποκατάστασης ώστε τα παιδιά να είναι έτοιμα γλωσσικά να παρακολουθήσουν απρόσκοπτα την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Εξάλλου είναι ιδιαίτερα γνωστό ότι η ικανότητα του παιδιού να επικοινωνεί λεκτικά με το περιβάλλον του και να εκφράζει τις επιθυμίες και τις σκέψεις του είναι πρωταρχικής σημασίας για την ανάπτυξη του και ειδικότερα για την κοινωνική του προσαρμογή και την περαιτέρω σχολική του πορεία. Σοβαρές διαταραχές στο λόγο και στην ομιλία μπορεί να συνδέεται με δυσκολίες σε ποικίλους τομείς της μάθησης (προσοχή, αντίληψη κτλ). Η έγκαιρη ανίχνευση των δυσκολιών του λόγου και της ομιλίας είναι κρίσιμη, διότι η παρέμβαση στην προσχολική ηλικία από τον ειδικό μπορεί να μειώσει τις πιθανότητες σχολικής αποτυχίας στο Δημοτικό σχολείο.

Τέλος πρέπει πάντοτε να θυμόμαστε ότι τα παιδιά με δυσκολίες στην επικοινωνία μπορούν να αναπτύξουν και άλλα προβλήματα όπως συναισθηματικής και κοινωνικής φύσης.

Εάν είστε ενήλικας και χρειάζεστε λογοθεραπεία για επαγγελματικούς ή προσωπικούς λόγους μπορείτε να ξεκινήσετε συνεδρίες λογοθεραπείας με ειδικό, κατόπιν ραντεβού.

Για επιπλέον ενημέρωση σχετικά με τη λογοθεραπεία ενηλίκων και επαγγελματιών διαβάστε το ειδικό άρθρο που υπάρχει στο Site μας

Τί μπορεί να αξιολογηθεί μέσα απο μια Λογοθεραπευτική Διάγνωση;

Πιθανή δυσκολία στην ομιλία: π.χ μπορεί το παιδί να δυσκολεύεται να αρθρώσει συγκεκριμένα φωνήματα(ήχους π.χ ρ-σ κτλ), τα οποία μπορεί να μην τα εκφέρει καθόλου ή μπορεί να τα αντικαθιστά με κάποια άλλα (π.χ αντί σ να λέει θ).

Πιθανή δυσκολία στη ροή της ομιλίας: π.χ τραυλισμός, ταχυλαλία

Πιθανή δυσκολία στην ποιότητα της φωνή του παιδιού: πχ βραχνή φωνή (τα παιδιά φωνάζουν πάρα πολύ και κάποια μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στις φωνητικές χορδές, έντονη ρινικότητα (σαν να μιλάνε από τη μύτη) κτλ

Πιθανή δυσκολία στο λόγο, όπου αυτό έχει να κάνει με :

1. Περιορισμένο λεξιλόγιο αναφορικά με την ηλικία του;

2. Δυσκολία στην ανεύρεση και στην ανάκληση ακόμα και καθημερινού και οικείου λεξιλογίου( π.χ. αδυναμία να κατονομάσουν τα αντικείμενα που υπάρχουν μέσα σε μια κουζίνα)

3. Δυσκολία στην λεκτική κατανόηση (ζητάει από το συνομιλητή αρκετές φορές να του πει τις εντολές ή τα σχόλια)

4. Δυσκολίες στην ικανότητα της συζήτησης (δίνει περιορισμένες ή ελλιπείς πληροφορίες ή μπορεί να μεταβαίνει από το ένα θέμα στο άλλο χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η προηγούμενη συζήτηση ή δραστηριότητα)

5. Δυσκολίες στην αφήγηση και περιγραφή ( δυσκολίες στη χρονική και νοηματική ακολουθία, λάθη στο συντακτικό κτλ)

Κατηγοριοποίηση των Διαταραχών Επικοινωνίας:

 • Εξελικτικές φωνολογικές διαταραχές.
 • Εξελικτικές γλωσσικές διαταραχές.
 • Εξελικτικές αρθρωτικές διαταραχές:
  Δυσαρθρία.
  Δυσπραξία.
 • Τραυλισμός.
 • Αρθρωτικές διαταραχές λόγω ανατομικών ανωμαλιών.
 • Διαταραχές φωνής.
 • Διαταραχές γραπτού λόγου:
  Μαθησιακές δυσκολίες (Δυσλεξία).
 • Πραγματολογικές διαταραχές.
 • Ψυχιατρικές διαταραχές.
 • Νοητική στέρηση.
 • Διαταραχές κατάποσης.
 • Σύνδρομα.
 • Νευρολογικές παθήσεις.
 • Βαρηκοΐα Κώφωση.