Μουσικοκινητική Αγωγή

«Η μουσική και ο ρυθμός βρίσκουν το δρόμο τους
προς τα πιο απόκρυφα μέρη της ψυχής».

Πλάτων

   

Η Μουσικοκινητική αγωγή βοηθά τα παιδιά να βιώνουν μέσω του σώματος και της κίνησης, τους νόμους της μουσικής, της μετρικής, του λόγου και του χώρου.

Ωστοσο η μουσική ευαισθητοποιεί τα παιδία και τα φέρνει σε επαφή με βασικές αρχές όπως ρυθμός, χορός, χώρος και κίνηση.

Επιστρατεύει το σώμα, το πνεύμα & την ψυχή και αναπτύσσει την αυτοπειθαρχία και τη δημιουργική έκφραση των παιδιών.

Στόχος του μαθήματος είναι η γνωριμία των παιδιών με τον κόσμο της μουσικής με δημιουργικό και ευχάριστο τρόπο.

Το παιχνίδι, το τραγούδι, ο χορός, τα μουσικά όργανα είναι μέσα με τα οποία τα παιδιά βιώνουν τις μουσικές έννοιες, πειραματίζονται, εκτελούν και δημιουργούν μουσικές και κινητικές συνθέσεις.

Η ένωση της μουσικής με την κίνηση και το λόγο δίνει την ευκαιρία για πολύπλευρες δημιουργικές δραστηριότητες, με αποτέλεσμα τα παιδιά να αγαπούν τη μουσική.

Τα παιδιά χαίρονται και αποκτούν αυτογνωσία, ανάπτυξη της φαντασίας και εμπιστοσύνη στον εαυτό τους μέσα από τη συνεργασία και την ομαδικότητα

Κάποια όργανα προς χρήση είναι: ντέφι, ξυλόφωνο, μαράκες, τυμπανάκια, τριγωνάκια κ.λ.π, καθώς και αυτοσχέδια μουσικά όργανα.

Η ομάδα απευθύνεται σε παιδιά από 3 έως και 7-8 ετών, τα οποία έχουν διάθεση για χορό και μουσικές γνώσεις.

Η ομάδα δέχεται εγγραφές καθόλη τη διάρκεια του έτους και συναντιόμαστε 1 φορά κάθε εβδομάδα για μιάμισι ώρα.

Θα χαρούμε πολύ να επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τη δραστηριότητά μας.